About

Om

Jeg hedder Svend, og jeg er statistiker. De analytiske videnskaber bruges mest til at besvare spørgsmål, som er forskningsmæssigt eller økonomisk vigtige. Der er mange spændende, knap så vigtige spørgsmål, som ikke bliver regnet på. På denne blog vil jeg angribe netop den slags spørgsmål. Bloggens navn, Kalkulinda, er esperanto for beregningsværdigt, som understreger mit ønske om at udvide matematikkens anvendelsesområde.

Bloggen er på tre sprog; Dansk, fordi jeg synes det er hyggeligt at skrive på dansk. Engelsk, fordi det er verdenssproget. Esperanto, fordi jeg mener, at det burde være verdenssproget.

About

My name is Svend and I am a statistician. The analytical sciences are mostly used to answer questions, which are important from either a research or an economic point of view. Many interesting but less important questions are not being answered. In this blog I will tackle exactly those type of questions. The name of the blog is Kalkulinda which is the Esperanto word for calculation-worthy. It is chosen because I want to encourage more applications of data and mathematics.

The blog is written in three languages; Danish because I like the idea of sharing with my (immediate) fellow man. English because it is the world language. Esperanto because I think it should be the new world language.

Pri

Mia nomo estas Svend kaj mi estas statistikisto. La analizaj sciadoj plejparte respondas demandojn, kiuj gravas por esploro aŭ ekonomio. Multe da malpli gravaj demandoj ne estas respondata. En ĉi tiu blogo mi luktas kun precipe tiaj demandoj. La nomo de la blogo estas Kalkulinda, ĉar mi deziras pliigi la nombron de aplikoj de matematiko kaj datumo.

La blogo estas verkata en tri lingvoj; La dana lingvo ĉar mi ŝatas la senton de aparteneco al Danio. La angla ĉar ĝi estas mondlingvo. Esperanto ĉar mi opinas, ke ĝi devus esti mondlingvo.

Advertisements