Frekvencoj de Esperantistoj en ĉiuj landoj

Mi adaptis al ĉi tiu dateno modelon, kiun mi uzis por taksi la relativan frekvencon de esperantistoj en ĉiu landoj. Pere censa dateno el Litovio, Estonio, Rusio, Novzelando (sed ne Hungario), mi skalis ĉiun frekvencojn por atingi la totalajn frekvencojn en ĉiu landoj. Sume, ni atingas 62983.9 esperantistojn.

Frekvenser af esperantotalende mennesker i alle lande

Jeg fittede en model til dette data og brugte den til at estimere den relative frekvens af esperantotalende mennesker i hvert land. For at få de totale antal blev de relative frekvenser skaleret med folketællingerne fra Litauen, Estland, Rusland, New Zealand (men ikke Ungarn). Det samlede antal esperantotalende mennesker i hele verden estimeres til 62983.9.