Frekvenser af esperantotalende mennesker i alle lande

Jeg fittede en model til dette data og brugte den til at estimere den relative frekvens af esperantotalende mennesker i hvert land. For at få de totale antal blev de relative frekvenser skaleret med folketællingerne fra Litauen, Estland, Rusland, New Zealand (men ikke Ungarn). Det samlede antal esperantotalende mennesker i hele verden estimeres til 62983.9.